Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach

Podstawowe cele przyjętej polityki

Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, Stadniki 123, 32-422 Stadniki), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043400, o nr NIP 681-100-17-46 (dalej zwana: „Szwagropol"), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kładzie istotny nacisk na zapewnienie poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy Szwagropol w domenie: www.szwagropol.pl. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom serwisu internetowego ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Szwagropol informuje, iż w ramach serwisu internetowego mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Szwagropol nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, jak również politykę wykorzystywania plików cookies.

Gromadzenie danych

Zgodnie z praktyką większości serwisów www. przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). Z powyższego tytułu są nam znane:

- adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

- informacje o przeglądarce użytkownika.

Zebrane dane przechowywane są przez czas określony ok. 6 miesięcy jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Szwagropol, z zastrzeżeniem sytuacji świadczenia usługi elektronicznej w postaci newslettera oraz usługi sklepu internetowego, które zostały szczegółowo uregulowane w regulaminie świadczenia usług elektronicznych, dostępnym po adresem www.sklep.szwagropol.pl

Pliki cookies

Termin „plik cookie" używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Niektóre części serwisu mogą wykorzystywać technologię cookies polegającą na wysyłaniu do przeglądarki internetowej użytkownika małych plików tekstowych. Pliki te nie są szkodliwe dla komputera oraz danych w nim zawartych. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez odpowiednio ustawioną przeglądarkę internetową. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia i zautomatyzowania pewnych czynności.

Dla naszego serwisu internetowego wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

__utma

Trwały plik cookie

Plik ten wykorzystywane jest przez Google Analytics i służy do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Informacje te zbierane są anonimowo i służą do przygotowywania raportów, statystyk oraz pomagają optymalizować strony internetowe.

__utmb

Trwały plik cookie

__utmc

Sesyjny plik cookie

__utmz

Trwały plik cookie

c

Trwały plik cookie

Plik wykorzystywany do zapamiętania okna informacyjnego odnośnie plików cookie.

c_user

Trwały plik cookie

Pliki cookie wykorzystywany przez wtyczkę facebook.

Csm

Trwały plik cookie

Datr

Trwały plik cookie

Fr

Trwały plik cookie

Lu

Trwały plik cookie

S

Trwały plik cookie

x-src

Trwały plik cookie

Xs

Trwały plik cookie

PHPSESSID

Trwały plik cookie

Plik sesji

Dodatkowo w przypadku stron, z których odbywa się świadczenie usługi elektronicznej sklepu internetowego oraz newslettera (sklep.szwagropol.pl) wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

__utma

Trwały plik cookie

Plik ten wykorzystywane jest przez Google Analytics i służy do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Informacje te zbierane są anonimowo i służą do przygotowywania raportów, statystyk oraz pomagają optymalizować strony internetowe.

__utmb

Trwały plik cookie

__utmc

Sesyjny plik cookie

__utmz

Trwały plik cookie

PHPSESSID

Trwały plik cookie

Plik sesji

c

Trwały plik cookie

Plik wykorzystywany do zapamiętania okna informacyjnego odnośnie plików cookie.

h

Sesyjny plik cookie

Plik służący do autoryzacji dostępu do sklepu internetowego.

i

Sesyjny plik cookie

Plik służący do autoryzacji dostępu do sklepu internetowego

Ponadto korzystamy też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w poniższych celach:

- monitorowanie ruchu na naszych stronach www;

- zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

- ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron www, niezbędne do analizy korzystania z serwisu szwagropol.pl;

- kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

- kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

- badanie zapisów na newslettery;

- wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

- wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

- integracja z portalem społecznościom;

- płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy podmioty administrujące następującymi narzędziami:

- Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

- Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

- PayU (więcej informacji na stronie: www.payu.pl)

Zmiana ustawień plików cookies

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy sobie jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z usług oferowanych w serwisie.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955

Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042

Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Urządzenia mobilne:

Android - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Prawa autorskie

Prawa autorskie publikacji udostępnianych w naszym serwisie internetowym należą do autorów publikacji. Szwagropol zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie internetowej tylko i wyłącznie do celów prywatnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie (drogą poligraficzną czy też elektroniczną) w celach komercyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Szwagropol jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące niniejszej polityki prywatności i plików cookies. Prosimy o ich kierowanie na adres: Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para, ul. Klimeckiego 14, 30 – 705 Kraków.