Regulamin biletu łączonego Terma Bania z przejazdem Szwagropolem

1. Niniejszy regulamin określa zasady wspólnej oferty przygotowanej przez firmy:  Szwagropol sp. j. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach REGON: 350267344, NIP: 6811001746, KRS: 0000043400 (zwana dalej firmą Szwagropol) oraz Park Wodny Bania S.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej,  REGON: 361149082, NIP: 7361719638, KRS: 0000565410 (zwana dalej Terma Bania) obejmującej bilet łączony w skład którego wchodzi bilet uprawniający do skorzystania z niżej opisanych świadczeń oferowanych przez Termę Bania oraz dojazd z Krakowa do Białki Tatrzańskiej oraz powrót z Białki Tatrzańskiej do Krakowa kursowymi autokarami firmy Szwagropol.
2. Bilet łączony Terma Bania z przejazdem autokarami firmy Szwagropol jest to jednoosobowy bilet w cenie 79,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto, na podstawie którego klient jest uprawniony do:
- przejazdu na trasie Kraków – Białka Tatrzańska Szkoła,
- jednorazowego wejścia bez limitu czasu do Stref Zabawy i Relaksu Termy Bania,
- przejazdu na trasie Białka Tatrzańska Szkoła – Kraków.

Powyższe uprawnienia są realizowane w ciągu jednego dnia, wybranego przez klienta w trakcie procesu zakupu biletu. Wszelkie świadczenia objęte biletem łączonym muszą być zrealizowane w tym samym dniu.

3. Skorzystanie z usług w ramach biletu łączonego możliwe jest jedynie po okazaniu przy wejściu na obiekt i do autokaru zakupionego Biletu.
4. Wejście do Stref innych niż Strefa Zabawy i Strefa Relaksu Termy Bania, jak i korzystanie z innych płatnych atrakcji oferowanych przez Termę Bania, wymaga dokonania oddzielnej opłaty.
5. Przewóz w ramach biletu łączonego jest realizowany przez firmę Szwagropol. Przejazd odbywa się wyłącznie autokarami firmy Szwagropol zgodnie z rozkładem jazdy dostępnym na stronie internetowej Firmy Szwagropol. Godziny wyjazdu z Krakowa oraz powrotu z Białki Tatrzańskiej wybiera się w momencie zakupu biletu.

Zmiana godzin przejazdu powoduje konieczność uiszczenia dodatkowych opłat za przejazd zgodnie z cennikiem przewoźnika.

6. Bilet można kupić wyłącznie w sklepie internetowym firmy Szwagropol: sklep.szwagropol.pl

Zakup biletów odbywa się zgodnie z ogólnym regulaminem sklepu internetowego firmy Szwagropol.

7. Oferta jest ważna w terminie od dnia 09.09.2019 r. do dnia 20.12.2019 r. z wyłączeniem niedziel.
8. Bilet można wykorzystać wyłącznie w dniu wybranym w procesie zakupu biletu. Zarówno przejazd powrotny autokarami firmy Szwagropol, jak i wstęp do Termy Bania należy zrealizować w jednym, wybranym dniu.
9. Bilet niewykorzystany w wybranym dniu traci swoją ważność, nie można go wykorzystać w innym terminie. Z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc i brak możliwości sprzedaży biletów innym osobom, zwrot środków za niewykorzystany bilet nie przysługuje.

10.  Niniejsza oferta nie łączy się z innymi promocjami zarówno firmy Szwagropol, jak i Termy Bania.

11.  Osoby korzystające z usług Termy Bania i firmy Szwagropol zobowiązane są do przestrzegania innych regulaminów obowiązujących w obiekcie Termy Bania oraz autokarach firmy Szwagropol. Naruszanie regulaminów może stanowić podstawę do odmowy świadczenia usług. Treść regulaminów dostępna jest na stronach internetowych Termy Bania i Firmy Szwagropol.Jak dokonać zakupu?

 

Wybierz połączenie Kraków - Białka Tatrzańska, następnie dodaj bilet Bilet + Terma Bania w cenie 39,50 zł. Taką samą czynność wykonać dla kursu powrotnego z Białki Tatrzańskiej do Krakowa. 

 

Dokonaj opłaty za przejazd. Zachowaj obydwa bilety i okaż je przy kasach w Terma Bania.

 

 

Jedynie dwa ważne w danym dniu bilety na przejazd Kraków - Białka Tatrzańska - Kraków będą uprawniały do wejścia na Termy Bania.

 

Zakup biletów w punkcie stacjonarnym

Bilet łączony Terma Bania z przejazdem firmy Szwagropol można też kupić w punkcie stacjonarnym w Krakowie w biurze  FOGRA TRAVEL ul. Pawia 12.  Biuro pobiera dodatkową opłatę w wysokości 5 zł.