Aktualności

16-06-2020

AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY OD DNIA 07.07.2020 DO 31.07.2020

W najbliższych dniach tj. od 07.07.2020 do 31.07.2020 kursujemy wg poniższego rozkładu jazdy, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

INFORMUJEMY O PRZYWRÓCENIU WIĘKSZEJ ILOŚCI KURSÓW NA PIWNICZNĄ ZDRÓJ!!! (informacja poniżej)

 

Dalsze informacje o kursowaniu naszych linii pojawią się wkrótce.

 

 

OD DNIA 1.06.2020 W AUTOBUSACH MOŻE PODRÓŻOWAĆ WIĘKSZA ILOŚĆ PASAŻERÓW - W ILOŚCI WSZYSTKICH MIEJSC SIEDZĄCYCH W AUTOBUSIE, (CZYLI OK. 49 OSÓB)

 

PIĄTEK 24.07.2020

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:35,   08:10,     08:50,    09:15,   10:20,    11:15,  11:55,   12:25,    13:35,   14:05,   
14:40,   15:15,   15:45,   16:05,   16:25,   16:55,  17:15,    18:00,    18:15,    19:15,   20:00,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,      05:50,    06:25,    07:00,    07:50,   08:10,   08:50,   09:35,   10:15,   11:00,     11:30,   
12:35,  13:50,   14:40,   15:35,   16:00,   16:35,  17:15,   18:10,   19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:37,    09:11,    09:54,   10:17,  11:22,     12:19,   12:56,    13:29,    14:37,    15:06,   
15:44,   16:19,   16:49,     17:09,    17:26,   17:59,   18:17,    19:04,    19:16,    20:17,    21:02,      22:02

Brzesko – Kraków
05:35,    06:30,     06:55,    07:30,   08:05,    08:59,    09:15,  09:55,    10:44,    11:20;  12:05,   12:39,  
13:40,  14:59,    15:45,    16:40,   17:05,  17:40,   18:24,    19:17,   20:05

 


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
08:10,  10:20,  11:55, 14:05,   16:25,  18:15

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,   06:55,   08:40,   10:35,  12:55,   16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
09:15,    13:35,    17:15

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00,    09:25,    18:10

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,   06:55,    07:40,   08:45,  09:40,  10:20,    11:20,    12:40,  13:20   14:10,     14:55,    15:20, 16:45,   17:20,   18:20,   18:50,   19:25,    20:10,   21:20

Zakopane – 
Nowy Targ -Kraków
06:15,    07:25,   08:30,   09:15,    09:45,   10:50,  11:25,  12:45,   13:20,  13:55,   15:05,   15:35,    16:15,    17:00,    18:00,    18:45,    19:35,    20:15,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,  10:25,   11:20, 12:00,    13:00,   14:20,   15:00,  15:50,    16:35,    18:25, 19:00,    20:30,   21:05,    21:42,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,   08:45,   09:05,   09:50,    10:20,    11:25,   12:00,   13:20,  13:55 , 14:30,   15:15,    16:10,    16:50,   17:35,    18:35,    19:20,   20:10,    21:25

Kraków - Nowy Targ -Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55,   18:05

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,   10:25,   14:40

 

 

 

SOBOTA 25.07.2020

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,     06:35,   08:10  ,  08:50,    09:15,    09:50,  10:20,   11:15,    12:25,    14:05,    15:15,   16:25,    17:15,    17:45,    18:15,    19:15,    21:00

Nowy Sącz - Brzesko – Kraków
04:30,    06:25,    07:00,    07:50,   08:50,    09:35,  10:15,   11:00;   11:30,   12:35,   13:50,  14:40,   16:00,   16:35,    17:15,   19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,   07:37,    09:11,    09:54,   10:17,  10:54,    11:22,     12:19,   13:29,    15:06,   16:19,   17:26,    18:17,    18:49,   19:16,    20:17,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,    07:30,   08:05,    08:59,    09:55,    10:44,   11:20,  12:05,   12:39,   13:40,  14:59,    15:45,    17:05,  17:40,   18:24,     20:05

 

Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,   08:10,  10:20,   14:05,    16:25,   18:15

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
06:55,    08:40,   10:35,  12:55,  15:00,   16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
09:15,   17:15

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
09:25,    18:10

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,   08:45    09:40,    10:20,    11:20,    12:40,   13:20,    14:10,    14:55,    15:20,   16:45,  17:20,   18:20,    18:50,  
19:25,    20:10,   21:20

Zakopane – Nowy Targ - Kraków
06:15,     07:25,   08:30,   09:15,    09:45,    10:50,   11:25,   13:20   13:55,   15:05,   15:35,    16:15,    17:00,  17:40,   18:00,     18:45,  
19:35,    20:15,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,  10:25,   11:20, 12:00,    13:00,   14:20,   15:00,  15:50,    16:35,    17:00,   18:25, 19:00,    20:00,   20:30,  
21:05,    21:42,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,   09:05,   09:50,    10:20,    11:05,  11:25,   12:00,   13:55,   14:30,   15:15,   15:40,    16:10,    16:50,   17:35,    17:50,   18:15,    18:35,   19:20,   20:10,    20:50,   21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
06:40,    10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    14:40,    17:15

 

 

 

NIEDZIELA 26.07.2020

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    06:35,   08:10,     08:50,    09:15,   10:20,    12:25,   13:35,    14:05,    15:15,    16:25,   17:15,    17:45,   18:15,   19:15 

Nowy Sącz – Brzesko -  Kraków
06:25,    07:50,    08:50,    09:35,  10:15,    11:00,    11:30,    12:35,  13:50,   14:40,    15:35,    16:00,    16:35,   17:15,   17:45,    18:35,   19:00 

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,   07:37,    09:11,    09:54,   10:17,   11:22,     13:29,    14:37,    15:06,   16:19,   17:26,    18:17,    18:49,   19:16,    20:17,   

Brzesko – Kraków
07:30,   08:59,    09:55,   10:44,  11:20,   12:05,   12:39,    13:40,   14:59,  15:45,    16:40,   17:05,  17:40,   18:24,    18:50,  19:42,     20:05

 

Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,   08:10,  10:20,   14:05,    16:25,   18:15

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
06:55,    08:40,   10:35,  12:55,  15:00,   16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
09:15,   17:15

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
09:25,    18:10

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,   08:45    09:40,    10:20,    11:20,    12:40,   13:20,    14:10,    14:55,    15:20,   16:45,  17:20,   18:20,    18:50,  
19:25,  20:10,   21:20

Zakopane – Nowy Targ - Kraków
06:15,     07:25,   08:30,   09:15,    09:45,    10:50,   11:25,   13:20   13:55,   15:05,   15:35,    16:15,    17:00,  17:40,   18:00,     18:45,  
19:35,   20:15,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,  10:25,   11:20, 12:00,    13:00,   14:20,   15:00,  15:50,    16:35,    17:00,   18:25, 19:00,    20:00,   20:30,  
21:05,    21:42,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,   09:05,   09:50,    10:20,    11:05,  11:25,   12:00,   13:55,   14:30,   15:15,   15:40,    16:10,    16:50,   17:35,    17:50,   18:15,    18:35,   19:20,   20:10,    20:50,   21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
06:40,    10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    14:40,    17:15

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 27-30.07.2020

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:35,   08:10,     08:50,    09:15,   10:20,    11:15,  11:55,   12:25,    13:35,   14:05,   
14:40,   15:15,   15:45,    16:25,   16:55,  17:15,    18:00,    18:15,   19:15,   20:00,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,      05:50,    06:25,    07:00,    07:50,   08:10,   08:50,   09:35,   10:15,   11:00,     11:30,   
12:35,  13:50,   14:40,   15:35,   16:00,   16:35,  17:15,   18:10,   19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:37,    09:11,    09:54,   10:17,  11:22,     12:19,   12:56,    13:29,    14:37,    15:06,   
15:44,   16:19,   16:49,     17:26,   17:59,   18:17,    19:04,    19:16,   20:17,    21:02,      22:02

Brzesko – Kraków
05:35,    06:30,     06:55,    07:30,   08:05,    08:59,    09:15,   09:55,    10:44,    11:20;  12:05,   12:39,  
13:40,  14:59,    15:45,    16:40,   17:05,  17:40,   18:24,    19:17,   20:05

 


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
08:10,  10:20,  11:55, 14:05,   16:25,  18:15

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,   06:55,   08:40,   10:35,  12:55,   16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
09:15,    13:35,    17:15

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00,    09:25,    18:10

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,   06:55,    07:40,   08:45,  09:40,  10:20,    11:20,    12:40,  13:20   14:10,     14:55,     16:45,   17:20,    18:20,    18:50,   19:25,    20:10,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,   08:30,   09:15,    09:45,   10:50,  11:25,  12:45,   13:20,  13:55,     15:05,     15:35,    16:15,    17:00,    18:00,    18:45,    19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,  10:25,   11:20, 12:00,    13:00,   14:20,   15:00,  15:50,    16:35,    18:25, 19:00,    20:30,   21:05,    21:42,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,   08:45,   09:05,   09:50,    10:20,    11:25,   12:00,   13:20,  13:55 , 14:30,   15:15,    16:10,    16:50,   17:35,    18:35,    19:20,   20:10,    21:25

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55,   18:05

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,   10:25,   14:40

 

 

 

PIĄTEK 31.07.2020

 

Kraków – Brzesko -Nowy Sącz
06:35,   08:10,     08:50,    09:15,   10:20,    11:15,  11:55,   12:25,    13:35,   14:05,   
14:40,   15:15,   15:45,    16:25,   16:55,  17:15,    18:00,    18:15,    19:15,   20:00,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,      05:50,    06:25,    07:00,    07:50,   08:10,   08:50,   09:35,   10:15,   11:00,     11:30,   
12:35,  13:50,   14:40,   15:35,   16:00,   16:35,  17:15,   18:10,   19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:37,    09:11,    09:54,   10:17,  11:22,     12:19,   12:56,    13:29,    14:37,    15:06,   
15:44,   16:19,   16:49,     17:26,   17:59,   18:17,    19:04,    19:16,    20:17,    21:02,      22:02

Brzesko – Kraków
05:35,    06:30,     06:55,    07:30,   08:05,    08:59,    09:15,  09:55,    10:44,    11:20;  12:05,   12:39,  
13:40,  14:59,    15:45,    16:40,   17:05,  17:40,   18:24,    19:17,   20:05

 


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
08:10,  10:20,  11:55, 14:05,   16:25,  18:15

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,   06:55,   08:40,   10:35,  12:55,   16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
09:15,    13:35,    17:15

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00,    09:25,    18:10

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,   06:55,    07:40,   08:45,  09:40,  10:20,    11:20,    12:40,  13:20   14:10,     14:55,    15:20, 16:45,   17:20,   18:20,    18:50,   19:25,    20:10,   21:20

Zakopane – 
Nowy Targ -  Kraków
06:15,    07:25,   08:30,   09:15,    09:45,   10:50,  11:25,  12:45,   13:20,  13:55,   15:05,   15:35,    16:15,    17:00,    18:00,    18:45,    19:35,    20:15,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,  10:25,   11:20, 12:00,    13:00,   14:20,   15:00,  15:50,    16:35,    18:25, 19:00,    20:30,   21:05,    21:42,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,   08:45,   09:05,   09:50,    10:20,    11:25,   12:00,   13:20,  13:55 , 14:30,   15:15,    16:10,    16:50,   17:35,    18:35,    19:20,   20:10,    21:25

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55,   18:05

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,   10:25,   14:40

 

 

 

 

Pasażerów prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy na poszczególne dni.

 

Informujemy o możliwości:

 

- płatności bezdotykowej (zbliżeniowo) za bilet kartą płatnicza bezpośrednio u kierowcy

 

- możliwości kupna biletu online (nie trzeba drukować biletu, wystarczy okazać na urządzeniu mobilnym)

 

kupuj bilety taniej na naszym sklepie: https://sklep.szwagropol.pl

 

- prosimy również pasażerów o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów online, co pozwoli nam w razie konieczności zorganizowanie przejazdów dostosowanych do państwa aktualnych potrzeb.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa,

 

pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

×